Privacy

Sparenvergelijk.nl maakt alleen gebruik van de persoonlijke informatie die bezoekers met ons delen om onze dienstverlening zo effectief mogelijk uit te voeren en zo mogelijk te verbeteren. De gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht of anderzijds verstrekt met een commercieel doel. De gegevens die bezoekers aan ons verstrekken zullen worden gebruikt om desgewenst contact op te nemen. Er worden geen persoonsgebonden gegevens van de gebruikers verzameld en de beschikbare data zal alleen worden gebruikt om statistische doeleinden te dienen om zo de dienstverlening te kunnen analyseren en eventueel verbeteren.

Cookies

Door middel van cookies worden bepaalde gegevens opgeslagen op de computer van de bezoeker. Hierin staan gegevens die we kunnen gebruiken om de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van onze dienst te verbeteren. We kunnen door middel van deze cookies bijvoorbeeld handige opties toepassen om bezoekers zo nog beter in hun behoeften te voorzien of in te springen op een specifieke, veel voorkomende wens. Ook adverteerders kunnen gebruik maken van cookies, maar deze dienen slechts statistische doeleinden. Bezoekers kunnen aan de hand van cookies gebruik maken van recent gevonden items of opgeslagen filtermogelijkheden en daarmee het gebruiksgemak verhogen. Cookies brengen geen schade toe aan de computer van de gebruiker en kunnen eventueel zelf worden uitgeschakeld in de opties van de internetbrowser.

Beveiliging

De beveiliging van Sparenvergelijk.nl is zo goed mogelijk geregeld en wordt daarnaast regelmatig getest en van updates voorzien om ook actuele bedreigingen de baas te zijn. Het systeem wordt getest op onder andere de mogelijkheid van inbraak en diefstal van gegevens om dit te voorkomen. Professionele systemen zorgen ervoor dat derden geen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Wij zijn desalniettemin niet verantwoordelijk voor de beveiliging zoals deze geregeld is op de websites van onze partners.

Externe links

De externe links op Sparenvergelijk.nl worden met zorg uitgekozen en we controleren regelmatig de kwaliteit en de voorwaarden om deze zoveel mogelijk in lijn te houden met onze eigen voorwaarden. Wij kunnen desalniettemin geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud en de beveiliging van deze websites, aangezien we hier geen eigenaar van zijn. Bezoekers zijn daarom zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de eventuele gevolgen hiervan.

Nieuwsbrief

Bezoekers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief geven automatisch toestemming voor het opslaan van hun gegevens. Zoals onder het kopje ‘Persoonsgegevens’ te lezen is zal Sparenvergelijk.nl zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Door een email te sturen kan men zich afmelden voor de nieuwsbrief. Als vanzelfsprekend zullen op dat moment alle gegevens van deze bezoeker uit de database worden gewist.

Privacy Policy

Het recht om deze privacy policy te wijzigen of te vervangen wordt voorbehouden door Sparenvergelijk.nl. Wij gaan er vanuit dat bezoekers kennis hebben kunnen nemen van deze privacy policy en dat ze deze begrijpen. Voor verdere vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid. Onze medewerkers helpen bezoekers dan graag zorgvuldig verder.