Welkom bij Sparenvergelijk.nl

Sparenvergelijk.nl is een relatief jonge aanbieder van informatie omtrent de beschikbare spaarrekeningen in Nederland. Hierbij wordt informatie geboden over de spaarrente en de verschillende voorwaarden die gelden om bezoekers op die manier in staat te stellen een objectieve en eerlijke vergelijking te laten maken tussen de verschillende alternatieven. Als bezoeker kunt u informatie vinden over de verschillende spaarbanken, en de financiële producten en diensten en de voorwaarden die hierop van toepassing zijn.

Onafhankelijk vergelijken

Sparenvergelijk.nl biedt de mogelijkheid om een onafhankelijke vergelijking uit te voeren en op die manier de best passende spaarrekening en spaarbank te vinden. Aan de hand van de uitgebreide informatie op de website kunnen bezoekers tot de beste spaarvorm en spaarrekening komen. Wij bieden een overzichtelijk geheel waarin de verschillende aanbieders en producten of diensten op een rijtje kunnen worden gezet. Sparenvergelijk.nl verkoopt zelf geen producten of diensten en is op die manier onafhankelijk van iedere aanbieder die op de website wordt genoemd of beschreven. Het enige doel van de website is het bieden van informatie aan de bezoeker, zonder hierbij direct of indirect een advies of waardeoordeel uit te brengen over de producten, diensten of aanbieders. Het overzicht is gesorteerd op spaarrente zonder dat betalende banken voorrang krijgen.

Waar staan wij voor?

Bezoekers kunnen hier terecht voor een uitgebreid assortiment aan informatie en op die manier een eerlijke vergelijking maken. Het is op geen enkele manier de bedoeling bepaalde producten extra onder de aandacht te brengen en de onafhankelijkheid staat bij Sparenvergelijk.nl dan ook hoog in het vaandel.

over ons

“Sparenvergelijk.nl heeft als doel het inzichtelijk maken van informatie op het gebied van spaarbanken en spaarrekeningen op een gebruiksvriendelijke manier. Hierbij zorgen wij voor een actueel aanbod dat handige functionaliteiten biedt om zo tot de beste vergelijking te komen.”