Jeugdsparen

jeugdsparen

Bij jeugd sparen kunnen (groot)ouders geld op een spaarrekening wegzetten voor later. (klein)kinderen kunnen dan het saldo van de kinderspaarrekening opnemen wanneer zij een bepaald leeftijd bereikt hebben voor een bepaald doel. Zoals het bekostigen van een studie of rijbewijs, of het aanschaffen van een woning. U bent financieel beter op de toekomst voorbereid wanneer u begint met jeugdsparen. U zet geld opzij voor de lange termijn om eventuele flinke uitgaven op te vangen waarbij u met rente ook nog eens extra vermogen opbouwt voor uw kind. Een jeugdspaarrekening is af te sluiten met verschillende voorwaarden die redelijk uiteenlopen. Het is daarom aan te raden om bij iedere spaarbank de voorwaarden en rente te vergelijken.

Spaarvormen

Een flink kapitaal kan gespaard worden wanneer spaargeld wordt vastgezet zoals bij deposito sparen. Het eindkapitaal wordt uitgekeerd wanneer de spaarperiode afloopt. Vaak moet rekening gehouden worden met kosten wanneer geld tussendoor van de spaarrekening wordt gehaald. Het kan ook verplicht zijn om een bepaald bedrag in te leggen, of maandelijks een bedrag over te maken. Uiteindelijk zijn persoonlijke voorkeuren en wensen doorslaggevend voor de keuze van een jeugdspaarrekening. Een jeugd- of kinderspaarrekening is bij de meeste banken zonder kosten te openen via internet.

BEM-clausule

Door een aantal spaarbanken worden kinderspaarrekeningen aangeboden met een BEM-clausule (beschikking eigen middelen). Met de clausule bent u niet de rekeninghouder, maar u heeft wel zeggenschap over het spaartegoed totdat uw kind of kleinkind op een leeftijd is dat het vermogen beschikbaar komt voor uw kind. De spaarrekening staat dus wel volledig op naam van uw kind. Wanneer u zeggenschap heeft over het spaargeld dan is er geen risico dat het geld voor andere doelen wordt gebruikt dan dat u voor ogen had. Een optie is om met een spaarplan te sparen voor uw kind. Het is verstandig om de jeugdspaarrekening ook op naam een van de ouders te zetten. Bij het overlijden van de ouders hoeft het kind geen successierechten over het spaargeld te betalen.

Spaarplan

Een spaarplan is een spaarproduct waar u periodiek geld opzij in een polis. Dit verloopt geheel via een beleggingsverzekeraar waar kosten aan verbonden zijn. Echter heeft u niet een gegarandeerd eindbedrag wanneer u kies voor een spaarplan vanwege het beleggingsrisico. Jeugdsparen is een manier van sparen die veiliger is voor het opbouwen van kapitaal voor uw kind. U weet precies wat u aan eindkapitaal kan verwachten met een kinderspaarrekening.

Spaarrente

Jeugdsparen is een aantrekkelijke vorm van sparen vanwege de hoge spaarrente op de speciale spaarrekeningen voor kinderen. De bank en de voorwaarden bepalen wanneer de rente wordt uitbetaald alsmede de hoogte van de spaartarieven. Enkele spaarbanken geven een bonusrente bij Jeugdsparen die op een afgesproken moment wordt uitgekeerd. Meer informatie hierover vind je in de voorwaarden van de kinderspaarrekening. De spaarrente kan zomaar enkele percentages verschillen per bank. Vooral de grootbanken hebben er een handje van om lage spaartarieven aan te bieden. Vergelijk daarom goed de rente bij alle aanbieders zodat u gaat sparen voor uw kind met de hoogste spaarrentetarieven.